Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 06- 2022. 05. 06

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.06.

Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 1 számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(2) Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 2 számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(3) Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 3 számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(4) Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 4 számú tervlapján szereplő jelmagyarázat az e rendelet 1. melléklete alapján módosul.

(5) Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 6 számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(6) Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 7 számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(7) Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 8 számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(8) Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 9 számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(9) Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv tervlapjain szereplő régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatbázis módosul az e rendelet 1. melléklete alapján.

2. § A Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet csak az 1. melléklettel együtt értelmezhető és használandó.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet 2022. május 6-án lép hatályba, és 2022. május 7-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelethez