Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01 - 2022. 06. 01

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Kunfehértó Község Képviselő-testületének 12/2019 (X.18..) önkormányzati rendelete 48. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság fő feladatai:)

„k) dönt a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartás rendjéről szóló 9/2021. (IX.29.) önkormányzati rendeletben a bizottságra ruházott állandó éjszakai nyitvatartási engedély kiadásáról,”

(2) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Kunfehértó Község Képviselő-testületének 12/2019 (X.18..) önkormányzati rendelete 48. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság fő feladatai:)

„l) véleményezi a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/2019. (IV.24.) önkormányzati rendeletben szabályozott kitüntetési javaslatokat.”

2. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. június 2-án hatályát veszti.