Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2023. 02. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

2023.02.01.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopronnémeti község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. § (1) Sopronnémeti Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 9146 Rábapordány, Gévay-Wolff Lajos u. 15.

3. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat társulási megállapodás keretében látja el.

(2) A háziorvosi ügyeleti körzet székhelye: Bősárkány. A központi orvosi ügyelet helye: Csorna és Vidéke Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 9300 Csorna, Soproni u. 64. Margit Kórház C épület.

4. § (1) Sopronnémeti Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 9312. Szilsárkány, Kossuth u. 40.

5. § (1) Sopronnémeti Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 9326 Szil, Hunyadi tér 3.

(3) A fogorvosi sürgősségi ellátást megállapodás alapján (hétfőtől-péntekig 20.00-22.00 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 08.00-11.00 és 20.00-23.00 óra között) az Egyesített Egészségügyi és Szociális Központ Győr látja el a 9024 Győr, Liezen-Mayer utca 57. szám alatti fogorvosi ügyeleten.

6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 9312 Szilsárkány, Kossuth u. 40. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 11/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete.