Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 04. 28

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


5/2018. (IV.27.) számú önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2017. évi zárszámadásáról


Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

 1. §


 A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Szabadkígyós Község Önkormányzatára, annak költségvetési szerveire.

 1. §


Az Önkormányzat költségvetési szervei


(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:


                                               Polgármesteri Hivatal


(2) Önállóan működő költségvetési szervek:


                                               Általános Művelődési Központ 

                                               Szociális Alapszolgáltatási Központ


 1. §


Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése


Szabadkígyós Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. évi költségvetésről szóló többször módosított  4/2017. (II. 23.) számú rendelet végrehajtását


    750.851.955 Ft bevétellel és

627.801.809Ft kiadással,


az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja. 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit a rovatrendnek megfelelően 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a rovatrendnek megfelelően 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat által megvalósított felhalmozási kiadásokat 44.550.470 Ft összeggel a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2017. évi működési célú pénzeszköz átadásokat 4.072.805 Ft összeggel, 5. mellékletben meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.


 1. §


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát a 8. melléklet szerint 123.050.146 Ft-tal hagyja jóvá.


 1. §


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2017. december 31-i értékét a 4. melléklet szerinti konszolidált költségvetési mérlegnek megfelelően a 10.  mellékletben foglalt részletezettséggel, a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el. A 11.mellékletben a mezőgazdasági tevékenység kimutatása szerepel.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beszámolójának részeként

 • konszolidált eredménykimutatás 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület 2017. évre az önkormányzat együttes záró létszám előirányzatát 115 főben  a 9. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg. 1. §  


A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti és címenkénti alakulását bemutató 2017. évi és azt követő hosszú távú kötelezettségvállalásait a 14. számú melléklet szerint fogadja el.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei adósságállományának lejárat és eszközök szerinti bontását tartalmazó kimutatását a 15. számú melléklet szerint fogadja el.


 1. §

a) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök állományának kimutatását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

b) Az önkormányzat 2017. évben nem biztosított közvetett támogatásokat 1. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


Záró rendelkezések


16.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szabadkígyós, 2018. április 26.

            Balogh József                                                   Zatykó Katalin

                                    polgármester                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. április 27.
                                                                                   Zatykó Katalin

                                                                                        jegyző