Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.29.)

Kelevíz Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 04. 30

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 44 350 e Ft-ban,


b) bevételi főösszegét 44 193 e Ft-ban állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.4. § Az önkormányzat 2014. évi maradvány-kimutatását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.5. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 4. mellékletben foglalt részletezés alapján 113 530 e Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 5. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzatnál

   a) ellátottak térítési díj, illetve kártérítésének méltányossági alapon elengedése,

   b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése,

   c) helyi adóknál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség adása,

   d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezmény nyújtása,

   e) egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése

az év folyamán nem történt.


Záró rendelkezések


9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2015. április 28.           

      Vargáné Balatincz Krisztina                                           Károlyné Csobod Hajnalka

               polgármester                                                                          jegyző

Záradék:


A rendelet 2015. április 29. napján kihirdetésre került.
Kelevíz, 2015. április 29.                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                             jegyző