Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról

Géderlak Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását 441.251.798,- Ft bevétellel és 310.641.487,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonként és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú kiemelt előirányzatonként, közgazdasági tagolásban történő teljesítését az 1. melléklet foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesített működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerve (továbbiakban:Közös Hivatal) bevételeinek és kiadásinak funkciónkénti megosztását a 4. mellékletben, a létszám alakulását az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2020. évi maradványkimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2020. évi pénzeszköz-változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik és a többéves kihatással járó feladatait, valamint az Európai Uniós forrásból finanszírozott felhalmozási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a közvetett illetve a lakosságnak juttatott támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. mellékletnek megfelelően állapítja meg, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.

2. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

2. melléklet

Bevételek-Kiadások

2-Bevételek

2 -Kiadások

3. melléklet

Állami támogatások

3-Állami támogatások

5. melléklet

Létszám

5- Létszámkimutatás

8. melléklet

Többéves kihatással járó és Európai Uniós Forrásból finanszírozott feladatok

8-Többéves köt.váll

8-EU-s melléklet

9. melléklet

Közvetett és lakossági támogatások

9-Közvetett és lakosságnak támogatások

10. melléklet

Három éves tervszámok

10- Hároméves tervszámok

11. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek

11- adósságot keletkeztető

12. melléklet

Vagyonmérleg

12-vagyonmérleg

13. melléklet

Vagyonkimutatás

13-Vagyonkimutatás ingatlanok listája

14. melléklet

Részesedések

14- Részesedések