Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének gazdálkodásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 23:30

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének gazdálkodásáról

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi teljesítésének bevételi főösszegét 63 910 471 forintban, kiadási főösszegét 40 764 194 forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 30 096 380 Ft-ban, ebből

 • a) a személyi jellegű kiadások összegét 8 329 320 Ft-ban,
 • b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 1 307 562 Ft-ban,
 • c) a dologi jellegű kiadások összegét 14 972 744 Ft-ban,
 • d) az ellátottak támogatásának összegét 488 000 Ft-ban,
 • e) az egyéb működési célú kiadások összegét 4 998 754 Ft-ban

határozza meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 10 046 368 Ft-ban, ebből

 • a) a beruházási kiadások összegét 5 584 538 Ft-ban,
 • b) a felújítási kiadások összegét 1 794 830 Ft-ban,
 • c) a kölcsön törlesztés összegét 2 667 000 Ft-ban

határozza meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 621 446 Ft-ban, melyből az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 621 446 Ft-ban határozza meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeinek főösszegét 40 787 978 Ft-ban, ebből

 • a) az önkormányzatok működési támogatását 17 998 180 Ft-ban,
 • b) az egyéb működési célú támogatások összegét 4 439 129 Ft-ban,
 • c) a közhatalmi bevételek összegét 7 564 064 Ft-ban,
 • d) az egyéb működési bevételeket 3 293 452 Ft-ban

határozza meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszegét 23 122 763 Ft-ban, ebből

 • a) a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket 23 082 763 Ft-ban,
 • b) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 40 000 Ft-ban

határozza meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszegét 23 122 763 Ft-ban, ebből

 • a) a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket 23 082 763 Ft-ban,
 • b) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 40 000 Ft-ban

határozza meg.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i pénzkészletét 25 626 290 Ft-ban hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat

 • a) címrendjét az 1. melléklet szerint,
 • b) forrásonkénti bevételét a 2. melléklet szerint,
 • c) kiadásait címenként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint,
 • d) beruházási és felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint,
 • e) 2020. évi maradványát az 5. melléklet szerint,
 • f) 2020. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint,
 • g) 2020. évi mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet szerint,
 • h) 2020. évi pénzeszköz változását a 8. melléklet szerint,
 • i) 2020. évi normatív költségvetési hozzájárulásainak elszámolását a 9. melléklet szerint,
 • j) adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 10. melléklet szerint,
 • k) vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint,
 • l) tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek műkötéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 12. melléklet szerint,
 • m) közvetlen és közvetetett támogatásainak mértékét a 13. melléklet szerint,
 • n) az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektjeinek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint,
 • o) az önkormányzat 2020. évi adósságállomány kimutatását a 15. melléklet szerint
 • p) 2020. évi létszámkeretét a 16. melléklet szerint

hagyja jóvá.

12. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 23 óra 30 perckor lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

1.melléklet címrend.xlsx

2. melléklet

Sárkeszi Község Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként

2. melléklet bevételek forrásonként.xlsx

3. melléklet

Sárkeszi Község Önkormányzat 2020. évi kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

3. melléklet kiadások címenként.xlsx

4. melléklet

Sárkeszi Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásai célonként

4. melléklet beruházási és felújítási kiadások.xlsx

5. melléklet

Sárkeszi Község Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása

5. melléklet maradvány.xlsx

6. melléklet

Sárkeszi Község Önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlege

6. melléklet könyvviteli mérleg.xlsx

7. melléklet

Sárkeszi Község Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

7. melléklet költségvetési mérleg.xlsx

8. melléklet

Sárkeszi Község Önkrományzat 2020. évi pénzeszközök változása

8. melléklet pénzeszköz változás.xlsx

9. melléklet

Sárkeszi Község Önkormányzat 2020.évi normatív hozzájárulások elszámolása

9.melléklet normatív hozzájárulás elszámolása.xlsx

10. melléklet

Sárkeszi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

10. melléklet adósságot keletkeztető ügylet.xlsx

11. melléklet

Vagyonkimutatás a mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.12.31.

11. melléklet vagyonkimutatás.xlsx

12. melléklet

Sárkeszi Község Önkormányzat tulajdonában álló részesedések

12. melléklet részesedések.xlsx

13. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

13. melléklet közvetett közvetlen tám..xlsx

14. melléklet

Európai uniós projektek támogatásai

14. melléklet EU-s projektek.xlsx

15. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi adósságállománya

15. adósságállomány.xlsx

16. melléklet

Sárkeszi Község Önkormányzat 2020. évi létszámkerete

16. melléklet létszámkeret.xlsx