Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30 - 2022. 06. 30

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.30.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.)önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A bérlő lakbérként mindaddig a pályázat útján kialakult magasabb összegű bérleti díjat köteles megfizetni, amíg a 26.§ (3) bekezdés szerinti meghatározott bérleti díj összege azt el nem éri.”

6. §5

7. §6

8. §7

9. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakbér mértéke havonta a mindenkori minimálbér %-ában meghatározott Ft/m2 összegben

a) szociális bérlakás és kertes ház esetében 1-5 évig:

aa) összkomfortos: 0,25

ab) komfortos: 0,20

ac) félkomfortos: 0,15

ad) komfort nélküli: 0,10

b) szükséglakás esetében 1-5 évig 0,05

c) társasházi tulajdonban álló, vagy többlakásos épületben lévő nem szociális bérlakás esetében 1-5 évig

ca) összkomfortos: 0,40

cb) komfortos: 0,30

d) fecskelakás esetében

da) összkomfortos: 0,35

db) komfortos: 0,35”

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott lakbér összege a bérleti jogviszony 6. évétől, de leghamarabb 2028. január 01. napjától, majd azt követően kétévente a mindenkori minimálbér 0,03%-ával emelkedik.”

10. §8

11. §9

12. §10

13. §11

14. §12

15. §13

16. §14

17. §15

18. §16

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)17 Az 5. § és a 9. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § (2) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.