Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 11 - 2021. 09. 11

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.11.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési fő összegét 472.978 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai

a) a költségvetési bevételek összege: 306.832 ezer forint

b) a költségvetési kiadások összege: 472.978 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 166.146 ezer forint.

2. § (1) Az Alaprendelet 3. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176.367 ezer forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.856 ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint

d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000 ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint

h) B8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll. ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 306.832 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 176.367 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.465 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 194.476 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.356 ezer forint.

(2) Az Alaprendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép

3. § Az Alaprendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 117.910 ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.788 ezer forint

c) K3. Dologi kiadások: 122.137 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.583 ezer forint

f) K6. Beruházások: 75.684 ezer forint

g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint

i) K.9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 472.978 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 265.504 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 207.477 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 327.087 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.891 ezer forint.

4. § Az Alaprendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 57.738 ezer forint, melyből

a) az általános tartalék 57.738 ezer forint

b) a céltartalék - ezer forint

5. § Az Alaprendelet 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -132.611 ezer forint hiány

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 33.535 ezer forint hiány

Polgármesteri hivatal

6. § (1) Az Alaprendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek 41.851 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 41.851 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 41.851 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

(2) Az Alaprendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 30.441 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.396 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 7.041 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,

f) K6. Beruházások: - ezer forint,

g) K7. Felújítások: - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 41.851 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 41.851 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 41.851 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

Rábapatonai Katica Óvoda Költségvetése

7. § (1) Az Alaprendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint

d) B4. Működési bevételek: - ezer forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

h) B8. Finanszírozási bevételek 75.213 ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 75.213 ezer forint

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 75.213 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 75.213 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

(2) Az Alaprendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 60.749 ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.040 ezer forint

c) K3. Dologi kiadások: 5.424 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint

f) K6. Beruházások: - ezer forint

g) K7. Felújítások: ezer forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint

i) Költségvetési kiadások összesen: 75.213 ezer forint

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.213 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75.213 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.

Az Önkormányzat saját költségvetése

8. § Az Alaprendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai

a) a költségvetési bevételek összege: 306.832 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 355.914 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -49.082 ezer forint többlet.

9. § Az Alaprendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176.367 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58.856 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 18.109 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek 10.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll. ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 306.832 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 176.367 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.465ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 194.476 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.356 ezer forint.

10. § Az Alaprendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 26.720 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.352 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 109.645 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 61.583 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 75.684 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 53.296 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint

j) ltségvetési kiadások összesen: 355.914 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 117.314 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 238.600 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.686 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 210.228 ezer forint.

Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

63.117

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

61.348

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

9.265

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogtása

B1132

15.908

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.639

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

11.537

8

Elszámolásokból származó bevételek

B116

85

9

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9.468

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

176.367

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

58.856

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

58.856

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

-

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.

-

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

5

Vagyoni típusú adók

B34

8.500

6

ebből a helyi adók:

8.500

7

- építményadó

-

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

-

9

- magánszemélyek kommunális adója

8.500

10

- telekadó

-

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35.000

12

ebből a helyi adók:

-

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

35.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

.

15

Fogyasztási adók

B352

.

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

.

17

Gépjárműadók

B354

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

.

12

ebből a helyi adók:

.

13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

.

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

35.000

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

16

Közhatalmi bevételek

B3

43.500