Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 01 - 2015. 04. 02

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.04.01.

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 1-2. melléklete helyébe ezen rendelet 1-2. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2015. április 01. napján lép hatályba.