Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 11

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére és annak szerveire terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2.§  Az államháztartásról szóló törvény alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét e rendelet állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 297.104.845.- Ft                                       módosított bevétellel,

b) 270.570.930.- Ft                                       teljesített bevétellel,

c) 297.104.845- Ft                                        módosított kiadással,

d) 191.355.600.- Ft                                       teljesített kiadással,

e) 79.215.330.- Ft                                         módosított költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

4.§ (1) A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint mindezek 2019. évi végrehajtását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő testület.

(2) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat tartalékait a 4. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetését, annak finanszírozását és végrehajtását kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak és az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát a 6. melléklet részletezi.​

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott 2019. évi működési és felhalmozási célú támogatásait a 9. melléklet, az államháztartáson belülre nyújtott támogatásait a 10. melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat 2019. évi maradványának elszámolását a 11. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(10) Az önkormányzat 2019. évi mérlegét a 12. melléklet, az eredménykimutatását a 13. melléklet részletezi.​

5. Több éves kihatással járó feladatok, hitelállomány

5.§ Az önkormányzat több éves költségvetési kihatással járó feladattal és hitelállománnyal nem rendelkezik.

6. Záró rendelkezések

6.§ Ez a rendelet 2020. július 11. napján lép hatályba.

7.§ (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2019. (V.9.) önkormányzati rendelet.