Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 15- 2020. 07. 15

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését


166.921.067,- Ft bevétellel, és 166.921.067,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                             93.096.703,- Ft

    - önkormányzatok költségvetési támogatása                    43.592.335,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                     13.773.841,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                      31.836.407,- Ft

- működési bevételek                                                          3.714.583,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                179.537,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      119.206.668,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                       46.745.270,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                  7.774.066,- Ft

- dologi kiadás                                                                  38.878.168,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                             3.115.897,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                      22.693.267,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                  1.287.963,- Ft


  • a finanszírozási célú bevételeket                                              49.943.040,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                      23.881.324,- Ft

- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről               23.686.404,- Ft

- egyéb felhalmozási bevételek                                            194.920,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       46.426.436,- Ft

- beruházási kiadások                                                       6.335.738,- Ft

- felújítási kiadások                                                          40.090.698,- Ft

állapítja meg.”2. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.3. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelete 1.1. melléklete lép.4. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelete 1.2. melléklete lép.5. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.6. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 2.1. mellékletével egészül ki.7. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 2.2. mellékletével egészül ki.8. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.9. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.10. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe e rendelete 4.1. melléklete lép.11. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 4.2. mellékletével egészül ki.12. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelete 5. melléklete lép.13. § A Tapsony Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelete 6. melléklete lép.14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Tapsony, 2020. július 13.          Fábos István                                                                                   Hajdu Szabina

          polgármester                                                                                          jegyző
Záradék:


A rendelet 2020. július 14. napján kihirdetésre került.


Tapsony, 2020. július 14.


                  Hajdu Szabina

                        jegyző