Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 30- 2023. 05. 23

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.


1. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 203.464 e Ft-tal, önkormányzat költségvetési szerveként működő Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 51.183 e Ft-tal jóváhagyja.


2. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2014. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
 2. Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
 3. Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
 4. Az önkormányzat vagyonmérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
 5. Az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését az 5. számú melléklet tartalmazza.
 6. Az önkormányzat 2014. évi maradványát a 6. számú melléklet tartalmazza.
 7. Az önkormányzat 2014. évi eredménykimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.


3. § A képviselő-testület a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 8. számú melléklet tartalmazza.
 2. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
 3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.
 4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv vagyonmérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
 5. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv pénzeszközei változásának levezetését az 12. számú melléklet tartalmazza.
 6. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2014. évi maradványát a 13. számú melléklet tartalmazza.
 7. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2014. évi eredménykimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.


4. § (1) Önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

 1.  Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv hitelt, kölcsönt a 2014. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.
 2. Az önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek nem volt 2014. évben Európai Uniós pályázata.
 3.  Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv nem nyújtott közvetett támogatásokat 2014. évben.
 4.  Az önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek nem volt többéves kihatással járó döntése 2014. évben.5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


           Kelemen Csaba                                                             Kis-Fehér Katalin

             polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 29.

                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző