Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(VI.26.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 27

1. §


Mezőkeresztesi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása(1) Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását a képviselő-testület


                                 1 252 722 241 Ft eredeti bevételi előirányzattal

                                 1 394 180 680 Ft módosított bevételi előirányzattal

                                 1 505 379 826 Ft tényleges bevétellel

                                                            valamint

                                 1 252 722 241 Ft eredeti kiadási előirányzattal

                                 1 394 180 680 Ft módosított kiadási előirányzattal

          1 154 380120 Ft tényleges kiadással


     fogadja el és hagyja jóvá.


(2) A 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.;2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.- 3.6.,4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 8.1.-8.3. melléklete tartalmazza.


(3)  A 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6., 10.; 11.; 12.; 12.1., 12.2.,12.3; 13., 14.; melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási  kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 13-15.  melléklete tartalmazza.

2. §


(1)  Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2019. évi szabad maradványát 10 991 071 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.

3. §


Az önkormányzat és intézményeinek 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

4. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Majoros János   s.k.                                                           dr. Szombati Csaba  s. k.

    polgármester                                                                                  jegyző