Gyöngyös Város Képviselőtestületének 19/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi körzetekről

Hatályos: 2002. 06. 24 - 2015. 02. 28

Gyöngyös Város Képviselőtestületének

19/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi körzetekről


Gyöngyös Város Képviselőtestülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. törvény 25. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a 26. § n.) pontja értelmében - az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Gyöngyös város közigazgatási területén kialakított


a.) felnőtt háziorvosi körzetekre,

b.) házi gyermekorvosi körzetekre,

c.) fogorvosi körzetekre,

d.) iskola, ifjúsági fogászati körzet,[1]


melyekben területi ellátási kötelezettség alapján az egészségügyi ellátást a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogszakorvosok nyújtják, a feladatért felelős Gyöngyös Város Önkormányzata.


2. §


Gyöngyös város közigazgatási területén az alábbi háziorvosi körzetekben végezhető működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység:


a.) Felnőtt háziorvosi körzetek:


-  I. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Diósmalom út 41.

-   II. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Epreskert u. 8.

-   III. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 18.

-   IV. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Jeruzsálem u. 3.

-   V. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Olimpia u. 8.

-   VI. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Hattyú tér 4.

-   VII. sz. háziorvosi körzet[2]

     Telephelye: Mátrafüred, Turista út. 1/1. , Mátraháza, Üdülőtelep 15.

-   VIII. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Róbert K. u. 19/1.

-   IX. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Városkert u. 12.

-   X. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Jeruzsálem u. 8.

-   XI. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Bajcsy-Zs. krt. 34.

-   XII. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Olimpia u. 8.

-   XIII. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Városkert u. 12.

-   XIV. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Hattyú tér 4.

-   XV. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Jeruzsálem u. 3.

-   XVI. sz. háziorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Pesti út 56.

-   ………[3]


A felnőtt háziorvosi körzetek utcajegyzék szerinti, részletes meghatározását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


b.) Gyermek háziorvosi körzetek:


-   I. sz. házi gyermekorvosi körzet 

     Telephelye: Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 18.

-   II. sz. házi gyermekorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Városkert u. 8.

-   III. sz. házi gyermekorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Róbert K. u. 19/1.

-   IV. sz. házi gyermekorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Hattyú tér 4.

-   V. sz. házi gyermekorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Jeruzsálem u. 8.

-   VI. sz. házi gyermekorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Bajcsy-Zs. krt. 34.

-   VIII. sz. házi gyermekorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 18.

A házi gyermekorvosi körzetek utcajegyzék szerinti részletes meghatározását a 2. sz. melléklet tartalmazza.c.) Fogorvosi körzetek:


-   I. sz. fogorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

-   II. sz. fogorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Koháry u. 1-3.[4]

-  III. sz. fogorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Erzsébet királyné u. 1.

                                          Batthyány tér 21-23. (2006. november 1-jétől)

-  IV. sz. fogorvosi körzet

     Telephelye: Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.

-  V. sz. fogorvosi körzet

    Telephelye: Gyöngyös, Erzsébet királyné u. 1.

                                                Batthyány tér 21-23. (2006. november 1-jétől)

-  VI. sz. fogorvosi körzet

           Telephelye: Gyöngyös, Erzsébet királyné u. 1.

                                    Szent Bertalan u. 10. fsz. 1. (2006. november 1-jétől)

-  VII. sz. fogorvosi körzet

           Telephelye: Gyöngyös, Koháry u. 1-3.[5]

-  VIII. sz. fogorvosi körzet

           Telephelye: Gyöngyös, Gyöngyös, Fő tér 4.[6]

-  I. sz. iskola, ifjúsági fogászati körzet

Telephelye: Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.[7]

-  II. sz. iskola, ifjúsági fogászati körzet

Telephelye: Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.[8]

-  III. sz. iskola, ifjúsági fogászati körzet

            Telephelye: Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.[9]

-  IV. sz. iskola, ifjúsági fogászati körzet

            Telephelye: Gyöngyös, Batthyány tér 21-23.[10]
A fogorvosi körzetek meghatározását a 3. sz. melléklet tartalmazza.3. §


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről Gyöngyös Város Jegyzője gondoskodik.Gyöngyös, 2002. június 24.                       Szabó Gyula sk.                                   Dr. Kömlei Károly sk.

                         polgármester                                                   jegyző[1] Beiktatta a 37/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet.

[2] Módosította a 22/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet.

[3] Törölte az 5/2007.(II.19.)KT. számú rendelet

[4] Módosította a 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet.

[5] Módosította a 37/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet.

[6] Módosította a 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet.

[7] Beiktatta a 37/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet.

[8] Beiktatta a 37/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet.

[9] Beiktatta a 24/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet.

[10] Beiktatta a 24/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet.