Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26 - 2021. 06. 27

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somlóvecse Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

 • a) bevételi főösszegét 29.417.370 forintban,
 • b) kiadási főösszegét 29.417.370 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat működési célú bevételeit 29.417.370 forintban;
 • b) az önkormányzat működési célú kiadásait 28.668.057 forintban, ebből:
  • ba) a személyi juttatásokat 13.191.484 forintban,
  • bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.096.930 forintban,
  • bc) a dologi kiadásokat 6.351.269 forintban,
  • bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 3.686.608 forintban,
  • be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.765.000 forintban,
  • bf) finanszírozási kiadásokat 1.576.766 forintban;
 • c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban, ebből: államháztartáson belülről 0 forintban,
 • d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 749.313 forintban, ebből:
  • da) beruházási kiadásait 749.313 forintban,
  • db) felújítási kiadásait 0 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet.xlsx

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet.xlsx

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet.xlsx

4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet.xlsx

5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet.xlsx