Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19 - 2021. 08. 20

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

 • a) bevételi fő összegét 48.186.537 forintban
 • b) kiadási fő összegét 48.186.537 forintban állapítja meg”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat működési célú bevételeit 48.186.537 forintban,
 • b) az önkormányzat működési célú kiadásait 44.171.037 forintban, ebből:
  • ba) a személyi juttatásokat 15.046.238 forintban,
  • bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.083.749 forintban,
  • bc) a dologi kiadásokat 12.972.012 forintban,
  • bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.376.450 forintban,
  • be) az egyéb működési célú kiadásokat 7.871.792 forintban,
  • bf) a finanszírozási kiadásokat 1.820.796 forintban,
 • c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 4.015.500 forintban. ebből:
  • ca) a beruházási kiadásokat 2.056.500 forintban
  • cb) a felújítási kiadásokat 1.959.000 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet Szöveges. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet.xlsx

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet.xlsx

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet.xlsx

4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet.xlsx

5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet.xlsx

6. melléklet

Szöveges. melléklet

szöveges melléklet.xlsx