Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgámesterének 12/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelete

Cím nélküli

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármesterének 12/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről 2021-01-01-tól

2021.01.01.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármestere a Szabadkígyós Község Önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), pontjában, a jogszabályalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21-22. §, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.; 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a

a) Szabadkígyós Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló a 22/2000. (IX. 18.) számú önkormányzati rendeletének 14. §-a,

b) Szabadkígyós Önkormányzata Képviselő-testületének az ebtartás szabályairól 13/1996 (VI. 25.) számú önkormányzati rendeletének 7. §-a,

c) Szabadkígyós Önkormányzata Képviselő-testületének a parlagfű visszaszorításáról szóló 11/1997. (X. 28.) számú önkormányzati rendeletének 6. §-a,

d) Szabadkígyós Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű természeti értékek és területek védelméről szóló 12/1999 (VI. 21.) önkormányzati rendeletének 8. és 9. §-a,

e) Szabadkígyós Önkormányzata Képviselő-testületének a község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről szóló 14/1996 (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének 9. §-a.

1. § (1a) Hatályát veszti a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi lakossági kezdeményezésű szilárd útburkolat építési feltételeiről szóló 10/2007. (IV. 17.) önkormányzati rendelete.

(1b) Hatályát veszti a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 6/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete.

Záró rendelkezések

1. § (1a) Ez a rendelet 2021.01.01. napján lép hatályba.

(1b) A rendelet kihirdetésre kerül 2020. december 16-án.