Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 22:00

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített költségvetés 2020. évi teljesítésének bevételi főösszegét 768 313 983 forintban, kiadási főösszegét 585 343 945 forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 282 745 031 Ft-ban, ebből

 • a) a személyi jellegű kiadások összegét 166 095 105 Ft-ban,
 • b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 28 054 790 Ft-ban,
 • c) a dologi jellegű kiadások összegét 75 270 429 Ft-ban,
 • d) az ellátottak támogatásának összegét 2 461 000 Ft-ban,
 • e) az egyéb működési célú kiadások összegét 10 863 707 Ft-ban

határozza meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásainak főösszegét 105 006 275 Ft-ban, ebből

 • a) a beruházási kiadások összegét 14 810 219 Ft-ban,
 • b) a felújítási kiadások összegét 90 196 056 Ft-ban

határozza meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 197 592 639 Ft-ban, ebből

 • a) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 7 885 252 Ft-ban,
 • b) az intézményi finanszírozás összegét 189 707 387 Ft-ban

határozza meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljesített működési bevételeinek főösszegét 368 568 594 Ft-ban, ebből

 • a) az önkormányzatok működési támogatását 242 509 288 Ft-ban,
 • b) az egyéb működési célú támogatások összegét 21 267 120 Ft-ban,
 • c) a felhalmozási célú támogatások összegét 35 331 089 Ft-ban,
 • d) a közhatalmi bevételeket 43 359 686 Ft-ban,
 • e) az egyéb működési bevételek összegét 25 531 782 Ft-ban,
 • f) a működési célú átvett pénzeszközöket 569 629 Ft-ban

határozza meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeit 399 745 389 Ft-ban, ebből

 • a) az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány összegét 200 327 091 Ft-ban,
 • b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 9 710 911 Ft-ban,
 • c) intézményfinanszírozás összegét 189 707 387 Ft-ban

határozza meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 33 főben hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i pénzkészletét 184 714 784 Ft-ban hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerv nélküli - költségvetése 2020. évi teljesítésének bevételi főösszegét 568 459 943 forintban, kiadási főösszegét 386 612 855 forintban állapítja meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 189 020 216 Ft-ban, ebből

 • a) a személyi jellegű kiadások összegét 28 077 525 Ft-ban,
 • b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 4 269 570 Ft-ban,
 • c) a dologi jellegű kiadások összegét 42 649 963 Ft-ban,
 • d) az ellátottak támogatásának összegét 2 461 000 Ft-ban,
 • e) az egyéb működési célú kiadások összegét 7 444 803 Ft-ban

határozza meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 104 117 355 Ft-ban, ebből

 • a) a beruházási kiadások összegét 13 921 299 Ft-ban,
 • b) a felújítási kiadások összegét 90 196 056 Ft-ban,

határozza meg.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszegét 197 592 639 Ft-ban, ebből

 • a) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 7 885 252 Ft-ban,
 • b) az intézmény finanszírozás összegét 189 707 387 Ft-ban

határozza meg.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeinek főösszegét 359 151 367 Ft-ban, melyből

 • a) a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét 263 776 408 Ft-ban,
 • b) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli összegét 35 331 089 Ft-ban,
 • c) a közhatalmi bevételeket 43 359 686 Ft-ban,
 • d) a működési bevételek összegét 16 114 555 Ft-ban,
 • e) a működési célú támogatások összegét 569 629 Ft-ban

határozza meg.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összegét 209 308 576 Ft-ban, melyből

 • a) az előző évi maradvány igénybevételét 199 597 665 Ft-ban,
 • b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 9 710 911 Ft-ban

állapítja meg.

16. § A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 90 749 540 forintban, kiadási főösszegét 90 618 728 forintban állapítja meg.

17. § A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 90 618 728 Ft-ban, ebből

 • a) a személyi jellegű kiadások összegét 65 263 760 Ft-ban,
 • b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 11 140 037 Ft-ban,
 • c) a dologi jellegű kiadások összegét 10 367 328 Ft-ban,
 • d) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli összegét 3 418 904 Ft-ban,

határozza meg.

18. § A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 428 699 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 428 699 Ft-ban határozza meg.

19. § A képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételeinek főösszegét 90 749 540 Ft-ban, melyből

 • a) a működési bevételeket 4 512 Ft-ban,
 • b) a finanszírozási bevételek összegét 90 745 028 Ft-ban

határozza meg.

20. § A képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda 2020. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 109 104 500 forintban, kiadási főösszegét 108 112 362 forintban állapítja meg.

21. § A képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 108 112 362 Ft-ban, ebből

 • a) a személyi jellegű kiadások összegét 72 753 820 Ft-ban,
 • b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 12 645 183 Ft-ban,
 • c) a dologi jellegű kiadások összegét 22 253 138 Ft-ban

határozza meg.

22. § A képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét 460 221 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 460 221 Ft-ban határozza meg.

23. § A képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda működési költségvetési bevételeinek főösszegét 109 104 500 Ft-ban, melyből

 • a) a működési bevételek összegét 9 412 715 Ft-ban,
 • b) a finanszírozási bevételek összegét 99 691 785 Ft-ban

határozza meg.

24. § A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat forrásonkénti bevételét az 1. melléklet,
 • b) az önkormányzat kiadásait címenként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,
 • c) a beruházási és felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet,
 • d) az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványát a 4. melléklet,
 • e) az önkormányzat és intézményei 2020. évi könyvviteli mérlegét az 5. melléklet,
 • f) az önkormányzat és intézményei 2020. évi mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet,
 • g) az önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszköz változását a 7. melléklet,
 • h) az önkormányzat 2020. évi normatív költségvetési hozzájárulásainak elszámolását a 8. melléklet,
 • i) az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet,
 • j) az önkormányzat tulajdonában álló részesedések alakulását a 10. melléklet,
 • k) az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 11. melléklet,
 • l) az önkormányzat által adott közvetett és közvetlen támogatásokat a 12. melléklet,
 • m) az önkormányzat feladatait kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet,
 • n) az önkormányzat és intézményei 2020.évi létszámadatait a 14. melléklet,
 • o) az önkormányzat költségvetési hiány finanszírozására vonatkozó adatait a 15. melléklet

szerint hagyja jóvá.

25. § Az önkormányzatnak 2020. évben

 • a) Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt,
 • b) adósságot keletkeztető ügyletei, és kötelezettségei nem keletkeztek.

26. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 22 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei forrásonként

1. melléklet.xlsx

2. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai

2. melléklet kiadás.xlsx

3. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2020.évi beruházási és felújítási kiadásai célonként

3. melléklet beruházás felújítás.xlsx

4. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2020.évi maradvány kimutatása

4. melléklet maradvány.xlsx

5. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlege

5. melléklet mérleg.xlsx

6. melléklet

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

6. melléklet közgazdasági mérleg.xlsx

7. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszköz változásának bemutatása

7. melléklet pénzeszköz változás.xlsx

8. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat 2020. évi normatív hozzájárulások elszámolása

8. melléklet normatív hozzájárulás elszámolása.xlsx

9. melléklet

Vagyonkimutatás - 2020

9. melléklet vagyonkimutatás.xlsx

10. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat tulajdonában álló részesedések

10. melléklet részesedések.xlsx

11. melléklet

Úrhida Község többéves kihatással járó feladatai

11. melléklet több éves kihatással járó.xlsx

12. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat 2020.évi közvetlen és közvetett támogatásai

12. melléklet közvetett és közvetlen támogatások.xlsx

13. melléklet

Az önkormányzat 2020.évi bevételei és kiadásiai, kötelező, és önkét,vállalat és állami feladatok szerinti megosztásban

13. melléklet kötelező-önként vállalt.xlsx

14. melléklet

Úrhida Község Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi létszámkerete

14. melléklet létszámadat.xlsx

15. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

15. melléklet hiány finanszírozása.xlsx