Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (VII.15..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 15

Uppony  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetési beszámolójáról (továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                   54.357.225.- Ft költségvetési bevétellel,

                                    85.655.772.- Ft finanszírozási bevétellel,

                                  107.535.098.- Ft költségvetési kiadással,

                                     23.825.129.-Ft finanszírozási kiadással,

                                      5.652.770.-Ft maradvánnyal


hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat összes bevételét az 1.sz. mellékletben foglaltak szerint, az összes kiadását az 2. sz. mellékletben foglaltak szerint  fogadja el.

(5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 4. és 5. számú melléklet szerint fogadja el.


2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.

 (3) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg


(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. számú melléklet szerint.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének maradványát a 9. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez.

  (9) A könyvviteli mérlegét a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások felhasználását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá

(11). A képviselő-testület a részesedések alakulását 12.sz. melléklet szerint fogadja el.


(12) A képviselő-testület pénzeszközök változásának levezetését a 13.számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(13) Európai Uniós támogatás felhasználásával megvalósuló beruházást a 14.sz.melléklet tartalmazza.

(14) Fennálló kötelezettséget a 15.sz.mellékletben hagyja jóvá.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba.