Kehidakustány Község Képviselőtestületének 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Hatályos: 2023. 07. 07- 2023. 11. 02

Kehidakustány Község Képviselőtestületének 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

2023.07.07.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 6. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátás körzeteiről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Kehidakustány község közigazgatási területén végzett háziorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi tevékenységre.

2. § (1)1 Kehidakustány község közigazgatási területe egy vegyes (életkori korlátozás nélküli) háziorvosi körzetet alkot Kallósd község közigazgatási területével.

(2) A körzet székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7/a.

(3) Háziorvosi rendelő: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7/a.

3. § (1)2 Az Önkormányzat a fogorvosi alapellátást Kallósd, Zalacsány, Ligetfalva és Almásháza községekkel közös körzetben biztosítja.

(2) A körzet székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 9.

(3) Fogorvosi rendelő: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 9.

4. §3

5. §4 (1) Az Önkormányzat a teljes körű központi felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátást a Reál-Med Egészségügyi Kft-vel kötött megállapodás alapján biztosítja. Rendelő: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 7.

(2) Az Önkormányzat a fogorvosi ügyeleti ellátást az IV Dental Kft.-vel kötött megállapodás útján biztosítja. Rendelő: 8900 Zalaegerszeg, Ola u. 16.

6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvosi szolgáltató, a védőnő és a fogorvos által biztosított a

a) 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7/a. szám alatti háziorvosi rendelőben és a

b) 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 9. szám alatti fogorvosi rendelőben.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Kehidakustány Község Önkormányzatának a háziorvosi körzet meghatározásáról szóló 14/2002.(XI.11.) önkormányzati rendelete.

1

A 2. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. §-t a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.