Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a 18/2017. (IX.29.) rendelettel, a 13/2017. (VI.30.) rendelettel, a 10/2017. (V. 26.) rendelettel módosított 3/2017.(III.3.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 30- 2017. 11. 29

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével  az alábbiakat rendeli el:

 

 

1.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.3.) rendelet
            ( továbbiakban: "R")

 

 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

                                                         

(1)     A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

                        3.331.313 E Ft           Költségvetési és finanszírozási bevétellel

                        3.331.313 E Ft           Költségvetési és finanszírozási kiadással

       ebből:      1.882.691 E Ft           működési bevétellel és kiadással

                        1.448.622 E Ft           felhalmozási bevétellel és kiadással

      állapítja meg.

 

 

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

 

  - a költségvetési bevételek összege   3.188.518 E Ft-ra,

  - a finanszírozási bevételek összege     142.795 E Ft-ra módosul.

 

  - a költségvetési kiadások összege  3.198.537 E Ft-ra,

  - a finanszírozási kiadások összege   132.776 E Ft-ra módosul.

 

 - az önkormányzat 2017. évben megnyert és számlájára megérkezett pályázati pénzösszeg

   1.770.945 E Ft.

 

2.§  A „R“ alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

    (1)  A „R“ 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

    (2)  A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

    (3)  A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

    (4)  A „R“ 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.

    (5)  A „R“ 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.

    (6)  A „R“ 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.

    (7)  A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

    (8)  A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

    (9)  A  „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

   

-           2   -

 

    (10)  A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

    (11)  A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1 melléklete lép.

    (12)  A „R“ 9.1.2 melléklete helyébe e rendelet 9.1.2 melléklete lép.

    (13)  A „R“ 9.1.3 melléklete helyébe e rendelet 9.1.3 melléklete lép.

    (14)  A „R“ 9.1.4 melléklete helyébe e rendelet 9.1.4 melléklete lép.

    (15)  A „R“ 9.1.5 melléklete helyébe e rendelet 9.1.7 melléklete lép.

    (16)  A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

    (17)  A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.

    (18)  A „R“ 9.2.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2.2 melléklete lép.

    (19)  A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

    (20)  A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

    (21)  A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

    (22)  A „R“ 9.6.. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.

    (23) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

    (24)  A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

    (25)  A „R“ 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

 

    A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

 

3.§  A rendelet a következő mellékletekkel egészül ki.

 (1)  9.1.5 melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai (Pásztó északi iparterület fejlesztése c. projekt)

 (2)  9.1.6 melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai (Pásztó környezetfejlesztés /Zöld város kialakítása c. projekt)

 

   4.§  Ez a rendelet   2017. november  30-án lép hatályba.

 

 

 

Pásztó, 2017. november  29.

 

 

 

 

           Dömsödi Gábor                                                                          Dr. Gajdics Gábor

              polgármester                                                                                      jegyző