Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelete

a 8/2018.(IX. 27.) és a 6/2018.(V. 31.) számú önkormányzati rendelettel módosított 1/2018.(I. 26.) számú költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 22- 2018. 11. 21

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) rendelet
            ( továbbiakban: "R")   2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

 

„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

                        3.695.462 E Ft           Költségvetési és finanszírozási bevétellel

                        3.695.462 E Ft           Költségvetési és finanszírozási kiadással

       ebből:      2.119.009 E Ft           működési bevétellel és működési kiadással                                    1.576.453 E Ft   felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

      állapítja meg.

 

 

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

 

  - a költségvetési bevételek összege   1.804.144 E Ft-ra,

  - a finanszírozási bevételek összege  1.891.318 E Ft-ra módosul.

 

  - a költségvetési kiadások összege  3.564.205 E Ft-ra,

  - a finanszírozási kiadások összege    131.257 E Ft-ra módosul.“

 

 

2.§  A „R“ alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

    (1)  A „R“ 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

    (2)  A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

    (3)  A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

    (4)  A „R“ 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.

    (5)  A „R“ 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.

    (6)  A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5.  melléklete lép.

    (7)  A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

    (8)  A  „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

    (9)  A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

    (10)  A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.

    (11)  A „R“ 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.

    (12)  A „R“ 9.1.8. melléklete helyébe e rendelet 9.1.8. melléklete lép.

 

- 2 -

 

    (13)  A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

    (14)  A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.

    (15)  A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

    (16)  A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

    (17)  A„R“ 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.

    (18)  A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

    (19)  A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.

    (20)  A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.

    (21)  A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

           (22)  A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

    (23)  A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

 

    A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

 

 

3.§  Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon  lép hatályba.

 

 

 

 

 

Pásztó, 2018. november 22.

 

 

 

 

 

 

     Farkas Attila                                                                                  Dr. Sándor Balázs

     polgármester                                                                                        jegyző