Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 17- 2022. 12. 16

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.17.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. §1

2. §2

3. §3

4. § (1) Hatályát veszti az Európai Unióhoz történő csatlakozásra vonatkozó jogharmonizációs kötelezettség végrehajtásáról szóló 19/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet.

(4) Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet.

(5) Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet.

(6) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet.

(7) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

(8) Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez11

9. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez12

10. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez13

11. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez14

12. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez15

13. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez16

14. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez17

15. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez18

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.