Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 16- 2022. 12. 16

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.16.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 5.503.959 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.177.163 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.681.122 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-százhuszonkettőezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.620.900 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 60.222 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.681.122 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-százhuszonkettőezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.116.941 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenhatmillió-kilencszáznegyvenegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 4.805.579 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 4.983.210 eFt,

c) működési hiány: 177.631 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2022. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 698.380 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 4.637.690 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.939.310 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.011.216 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.492.743 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.075.363 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.545.537 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.116.941 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.116.941 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2022. évi összes bevétele és kiadása 9.681.122 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 494.381 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 107.433 eFt. Az általános tartalékból 102.131 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.383 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 3.419 eFt felhasználásáról a polgármester, 500 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 386.948 eFt. A céltartalékból 11.706 eFt működési, 375.242 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 348.087 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 27.095 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.171 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 677 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.550 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 60 eFt,

h) energiaárak emelkedésének finanszírozására 4.808 eFt fordítható.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § (1) Hatályát veszti az Európai Unióhoz történő csatlakozásra vonatkozó jogharmonizációs kötelezettség végrehajtásáról szóló 19/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet.

(4) Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet.

(5) Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet.

(6) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet.

(7) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

(8) Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

8. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

9. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

10. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

11. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

14. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet

15. melléklet a 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet