Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


  1. §

(1) Keszőhidegkút Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének főösszegét 66.406.631 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 4.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4.1. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 4.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4.2. számú melléklete lép.  1. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
                 Nagy Aranka                                                          Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                     jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 29.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző