Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

egyes helyi díjak mértékének módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 02

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

egyes helyi díjak mértékének módosításáról

2022.01.01.

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) és (6) bekezdésével kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában és 108. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Intézményfejlesztési Alapról szóló 11/2006. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében a „2019. január 1-jétől 400.000 Ft” szövegrész helyébe a „2022. január 1-jétől 440000 Ft” szöveg lép.

2. § A közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 7/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

4. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

5. § Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a temető rendjének szabályozásáról szóló 10/2003. (X. 27.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. § A nyilvános városi könyvtár 2022. január 1-jétől érvényes

a) beiratkozási díját 550 Ft/év,

b) kedvezményes beiratkozási díját 275 Ft/év

összegben állapítja meg.

7. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és majd az azt követő napon hatályát veszti.

Horinka László s.k.
polgármester

dr. Tóth Krisztina s.k.
jegyző

1. melléklet a 9/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Közterület igénybevételének díjtételei 2022. január 1-jétől

A

B

1

Közterület-használat célja

Díjtétel

2

építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési törmelék (sitt) elhelyezésére

55 Ft/m2/nap

3

tüzelőanyag 3 napon túli tárolására

55 Ft/m2/nap

4

rendszeresített árusító és egyéb pult, fülke elhelyezéséhez

1100 Ft/m2/hó

5

alkalmi árusításra, szolgáltató tevékenységre, idényjellegű árusításra

385 Ft/m2/nap

6

mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre (hangos hirdetéssel vagy anélkül)

4.000 Ft/jármű vagy személy/nap

7

hangos hirdetésre, térhangosításra

4.000 Ft/jármű, berendezés /nap

8

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, árusító automata, hirdető berendezés, reklámtábla, cég- és címtábla elhelyezéséhez,


530 Ft/m2/hó

9

önálló hirdető-berendezés, óriásplakát, hirdetőoszlop elhelyezésére

1.320 Ft/felületi m2/hó

10

plakát elhelyezésére
A/3 méretig
A/0 méretig


135 Ft/db/hét
400 Ft/db/hét

11

reklámzászlók elhelyezésére

2.650 Ft/db/hó

12

üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg napi 2 órát meghaladó tárolására

20 Ft/m2/nap

13

kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára

135 Ft/m2/nap

14

film- és tévéfelvételre, amennyiben az a közterület rendeltetésszerű használatában fennakadást okoz

660 Ft/m2/nap

15

géperejű bérkocsik, taxik állomáshelyének biztosítására, utánfutók, lakókocsik elhelyezésére

13.200 Ft/jármű/év

16

hatósági jelzés nélküli vagy üzemen kívüli gépjármű tárolására

135 Ft/jármű/nap

17

haszongépjármű (teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, különleges jármű, munkagép, valamint ezek vontatványai) tárolására


550 Ft/jármű/nap

18

vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül attól, hogy fedett vagy nem)

530 Ft/m2/hó

19

közterületre állított postaláda, kerékpártároló

2.200 Ft/év

20

a közterület egyéb rendeltetéstől eltérő használatára

esetenként megállapítva

2. melléklet a 9/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati lakások minimális bérleti díjai 2022. január 1-jétől

A

B

1.

Lakás komfortfokozata

Bérleti díj mértéke

1.

összkomfortos

990 Ft/m2/hó

1.

komfortos

750 Ft/m2/hó

1.

félkomfortos

500 Ft/m2/hó

1.

komfort nélküli

250 Ft/m2/hó

3. melléklet a 9/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati tulajdonú létesítmények más célú igénybevételének díjai 2022. január 1-jétől

A

B

C

Létesítmény

Helyiség / időszak

Igénybevétel díja

1

Művelődési Központ

nagyterem

3 300 Ft/óra

2

zeneterem

2 200 Ft/óra

3

számítógépes oktatóterem

2 200 Ft/óra

4

előtér

2 750 Ft/óra

5

Polgármesteri Hivatal

tanácsterem

5 500 Ft/óra

6

tanácsterem helyi civil szervezetek részére

2 750 Ft/óra

7

Egyéb létesítmények helyiségei

2 200 Ft/óra

8

Műfüves sportpálya

hétköznap 14.00-18.00

5 500 Ft/óra

9

hétköznap 18.00-22.00

5 750 Ft/óra

10

hétvégén 10.00-16.00

5 500 Ft/óra

11

hétvégén 16.00-22.00

5 750 Ft/óra

12

világítás

1 100 Ft/óra

13

Tornacsarnok

csapatjáték számára

4 400 Ft/óra
(előre fizetés esetén 20 % kedvezmény)

14

teniszezők részére

1 100 Ft/óra

15

Sportpályák

egyedi megállapodás alapján

4. melléklet a 9/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat fenntartásában levő köztemetőkben alkalmazandó díjak 2022. január 1-jétől

A

B

1.

Szolgáltatás

Díjtétel

1.

egyes sírhely megváltási díja

20 000 Ft + áfa /25 év

1.

kettes sírhely megváltási díja

40 000 Ft + áfa /25 év

1.

urnafülke megváltási díja

20 000 Ft + áfa /10 év

1.

urnasírhely megváltási díja

20 000 Ft +áfa /10 év

1.

a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:

5 000 Ft + áfa /alkalom

1.

sírásás, sírbahelyezés, visszahantolás díja:

40 000 Ft + áfa

1.

urnaelhelyezés díja:

20 000 Ft + áfa

1.

exhumálás díja:

40 000 Ft + áfa

1.

újratemetés díja:

10 000 Ft + áfa