Kehidakustány Község Képviselőtestületének 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Hatályos: 2023. 11. 28

Kehidakustány Község Képviselőtestületének 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

2023.11.28.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 6. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátás körzeteiről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Kehidakustány község közigazgatási területén végzett háziorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi tevékenységre.

2. § (1)1 Kehidakustány község közigazgatási területe egy vegyes (életkori korlátozás nélküli) háziorvosi körzetet alkot Kallósd község közigazgatási területével.

(2)2 A körzet székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 9.

(3)3 Háziorvosi rendelő: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 9.

3. § (1)4 Az Önkormányzat a fogorvosi alapellátást Kallósd, Zalacsány, Ligetfalva és Almásháza községekkel közös körzetben biztosítja.

(2)5 A körzet székhelye: 8784 Kehidakustány, Kossuth Lajos u. 20.

(3)6 Fogorvosi rendelő: 8784 Kehidakustány, Kossuth Lajos u. 20.

4. §7

5. §8 (1)9

(2) Az Önkormányzat a fogorvosi ügyeleti ellátást az IV Dental Kft.-vel kötött megállapodás útján biztosítja. Rendelő: 8900 Zalaegerszeg, Ola u. 16.

6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvosi szolgáltató, a védőnő és a fogorvos által biztosított a

a)10 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 9. szám alatti háziorvosi rendelőben és a

b)11 8784 Kehidakustány, Kossuth Lajos. u. 20. szám alatti fogorvosi rendelőben.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Kehidakustány Község Önkormányzatának a háziorvosi körzet meghatározásáról szóló 14/2002.(XI.11.) önkormányzati rendelete.

1

A 2. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. §-t a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 6. § a) pontja a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § b) pontja a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.