Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

egyes adó- és díjemelést tartalmazó önkormányzati rendeletek hatályba lépéséről

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 02

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

egyes adó- és díjemelést tartalmazó önkormányzati rendeletek hatályba lépéséről

2022.01.01.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2. § vonatkozásában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 3. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 4. § vonatkozásában a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A strandok üzemeltetéséről, működtetéséről és belépődíjairól szóló 9/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 11/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet.

3. § Nem lép hatályba a közterületek használatáról szóló 12/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet.

4. § Nem lép hatályba a köztemető rendjéről és a temetkezésről szóló 15/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

5. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
A BALATONSZEPEZDI STRANDOK DÍJAI

1. Belépőjegyek ára

A

B

C

1

Megnevezés:

Központi strand ár (Ft):

Víriuszi és Szepezdfürdői strand ár (Ft)

2

gyermekjegy

300

220

3

felnőttjegy

550

450

4

nyugdíjasjegy

300

220

2. Bérletek ára

A

B

C

1

Megnevezés:

Központi strand ár (Ft):

Víriuszi és Szepezdfürdői strand ár (Ft)

2

felnőtt heti bérlet

2.700

2.000

3

gyermek vagy nyugdíjas heti bérlet

1.500

1.100

4

nyaralóbérlet felnőtt

8.000

8.000

5

nyaralóbérlet gyermek/nyugdíjas

4.500

4.500

3. Kabinjegyek

A

B

1

Megnevezés:

Ár (Ft):

2

7 napos kabinjegy

2.400

3

szezonális kabinjegy

14.000

4

kabin-óvadék

5.000

4. Értékmegőrző/mobiltelefon-töltő trezorjegy

A

B

1

Megnevezés:

Ár (Ft):

2

napi trezorjegy

1.000

3

trezor-óvadék

1.000

5. Horgászhely díja: 5.000 Ft/20 m2/éjszaka + 1.000 Ft/fő/éjszaka”