Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi zárszámadásáról

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva Márianosztra Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) kezdése, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat költségvetési szerveire azaz a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalra valamint a Márianosztrai Kistücsök Óvodára.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Polgármester az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi bevételi főösszegét 365.598 ezer forintban, kiadási főösszegét 303.232 ezer forintban és összesített költségvetési maradványát 62.367 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2020. évi teljesített költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évi teljesített egyéb működési célú kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzatok által 2020. évben folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2020. évi helyi adóbevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2020. évben teljesített bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat 2020. évi záró, teljesített létszám listáját közfoglalkoztatás nélkül és közfoglalkoztatással a 12. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat 2020. évi kimutatását a teljesített bevételekről, kormányzati funkciónként a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat 2020. évi kimutatását a teljesített kiadásokról, kormányzati funkciónként a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A Márianosztrai Kistülcsök Óvoda 2020. évi teljesített, költségvetési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(17) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített, költségvetési bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

3. Maradvány

3. § Az önkormányzat 2020. évi maradványát 61.174 e forintban, a Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi maradványát 1.046 e forintban és a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványát 147 e forintban állapítja meg.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési bevételei

1. melléklet.xlsx

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési kiadásai

2. melléklet.xlsx

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek teljesítése

3. melléklet.xlsx

4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadások teljesítése

4. melléklet.xlsx

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi teljesített évi egyéb működési célú kiadások részletezése

5. melléklet.xlsx

6. melléklet

Az önkormányzat által 2020. évben folyósított ellátások részletezése

6. melléklet.xlsx

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

7. melléklet.xlsx

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi helyi adó bevételei

8. melléklet.xlsx

9. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített 2020. évi bevételei és kiadásai

9. melléklet.xlsx

10. melléklet

Az önkormányzat 2020. közvetett támogatásai

10. melléklet.xlsx

11. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása

11. melléklet.xlsx

12. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi záró, teljesített létszám listája közfoglalkoztatás nélkül és közfoglalkoztatással

12. melléklet.xlsx

13. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása

13. melléklet.xlsx

14. melléklet

Az önkormányzat kimutatása a 2020. évi teljesített bevételekről kormányzati funkciónként

14. melléklet.xlsx

15. melléklet

Az önkormányzat kimutatása a 2020. évi teljesített kiadásokról kormányzati funkciónként

15. melléklet.xlsx

16. melléklet

Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi teljesített, költségvetési bevételei és kiadásai

16. melléklet.xlsx

17. melléklet

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített, költségvetési bevételei és kiadásai

17. melléklet.xlsx