Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII.5.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 06 - 2021. 08. 06

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés módosított bevételi főösszegét 79.729.898 Ft-ban, kiadási főösszegét 79.729.898 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

 • a) személyi juttatás 18.519.000 Ft
 • b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.052.000 Ft
 • c) dologi kiadások 17.279.354 Ft
 • d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.835.000 Ft
 • e) egyéb működési célú kiadások 26.894.551 Ft, ebből tartalékok: 21.907.042 Ft
 • f) beruházások 3.143.000 Ft
 • g) felújítások 7.936.525 Ft
 • h) finanszírozási kiadás 1.070.468 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

 • a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.430.726 Ft
 • b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 • c) közhatalmi bevételek 16.750.000 Ft
 • d) működési bevételek 2.410.354 Ft
 • e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 • f) felhalmozási bevételek 2.834.644 Ft
 • g) finanszírozási bevételek 34.304.174 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1 fő.”

2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 21.907.042 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet

1.melléklet kv. rend. mód..xlsx

1.melléklet.xlsx

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

2.melléklet kv. rend. mód..xlsx

2.melléklet.xlsx

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

3.melléklet kv. rend. mód..xlsx

3.melléklet.xlsx

4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

4.melléklet kv. rend. mód..xlsx

4.melléklet.xlsx

5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

5.melléklet kv. rend. mód..xlsx

5.melléklet.xlsx

6. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

6.melléklet kv. rend. mód..xlsx

6.melléklet.xlsx

7. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

7.melléklet kv. rend. mód..xlsx

7.melléklet.xlsx

8. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

8.melléklet kv. rend. mód..xlsx

8.melléklet.xlsx

9. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

9.melléklet kv. rend. mód..xlsx

9.melléklet.xlsx