Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 04. 24

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve

  • a Pénzügyi-, és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, és a
  • könyvvizsgálatról készített írásos jelentést

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:


1. §

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása teljesített költségvetési bevételi főösszegét az 1. melléklet, mérleg bevételi adatai alapján 1 451 789 ezer forintban (továbbiakban: eFt) hagyja jóvá.


2. §

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása teljesített kiadás főösszegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően     1 325 000 eFt-ban fogadja el.


3. §


(1)     A Téglás Város Önkormányzat működési kiadását 342 269 eFt összegben hagyja jóvá a 7-9. melléklet szerint, ebből:

a) személyi juttatások                                         146 150 eFt

b) járulékok                                                          22 681 eFt

c) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            64 234 eFt

d) ellátottak juttatásai                                             7 342 eFt

e) egyéb működési célú kiadások                        101 862 eFt

f) létszám: közalkalmazott                                              3 fő

g) közfoglalkoztatott                                                    148 fő


(2)      A Polgármesteri  Hivatal  működési kiadását  250 244 eFt  összegben  hagyja jóvá  a 10-12. melléklet szerint, ebből:

a) személyi juttatások                                          101 768 eFt

b) járulékok                                                           27 391 eFt

c) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások             17 954 eFt

d) szociális juttatások                                          103 131 eFt

e) létszám:                                                                    24 fő

f) közfoglalkoztatott                                                          4 fő


(3)      A Városellátó Szervezet működési kiadását 227 540 eFt összegben hagyja jóvá a 13-15. melléklet szerint, ebből:

a) személyi juttatások                                            63 368 eFt

b) járulékok                                                           19 347 eFt

c) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            144 825 eFt

d) létszám:                                                                    37 fő

e) közfoglalkoztatott                                                         5 fő


(4)   A Bárczay Anna Városi Óvoda működési kiadását 138 781 eFt összegben hagyja jóvá a 16. melléklet szerint, ebből:

a) személyi juttatások                                            95 610 eFt

b) járulékok                                                           27 707 eFt

c) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások             15 464 eFt

d) létszám: közalkalmazott                                             36 fő

e) közfoglalkoztatott                                                         4 fő


(5)      A Városi Könyvtár működési kiadását 22 412 eFt összegben hagyja jóvá a 17. melléklet szerint, ebből:

a) személyi juttatások                                            12 379 eFt

b)  járulékok                                                            3 318 eFt

c) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                6 715 eFt

          d) létszám: közalkalmazott                                                5 fő


4. §

(1) A működési célú kiadások mérleg szerinti 981 246 e Ft teljesítését az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A beruházási és fejlesztési kiadások mérleg szerinti 343 754 e Ft teljesítését a 6. melléklet adatai alapján, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújításokat célonként és ezek költségeit forrásösszetétel szerint az 18-19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(4) Az önkormányzaton kívüli EU-s támogatással megvalósult projekthez való hozzájárulást a 22. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 23. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §

Az Önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 20. melléklet szerint, hagyja jóvá.


6. §

Az Önkormányzat 2014. december 31-i vagyonának értékét a 26-28. mellékletben részletezve 3 395 788 e Ft-ban állapítja meg.


7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


8. §

Hatályát veszti:

  1. Téglás Város Önkormányzatának 2/2014. (II. 27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről,
  2. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 14.) rendelete Téglás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II. 27.) rendelet módosításáról,
  3. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (V. 30.) rendelete Téglás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II. 27.) rendelet módosításáról,
  4. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IX. 11.) rendelete Téglás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II. 27.) rendelet módosításáról,
  5. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (X 08.) rendelete Téglás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II. 27.) rendelet módosításáról,
  6. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (XI. 28.) rendelete Téglás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II. 27.) rendelet módosításáról,
  7. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Téglás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II. 27.) rendelet módosításáról.
  8. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete Téglás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II. 27.) rendelet módosításáról.                       …………………………                                     ……………………………

                              Czibere Béla                                                   Dr. Gál György

                              polgármester                                                          jegyző