Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 23

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve

  • a Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, és a
  • könyvvizsgálatról készített írásos jelentést

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása teljesített költségvetési bevételi főösszegét az 1. melléklet mérleg bevételi adatai alapján 1 045 568 ezer forintban (továbbiakban: eFt) hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása teljesített kiadás főösszegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 076 656 eFt-ban fogadja el.

2. §

Az önkormányzat 2015. évi kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatainak mérlegadatait a 2-4. melléklet tartalmazza.

3. §

1) A Téglás Város Önkormányzat működési kiadását 406 263 eFt összegben hagyja jóvá a 7-10. melléklet szerint, ebből:

a) személyi juttatások                                        161 732 eFt

b) járulékok                                                         24 905 eFt

c) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások            93 925 eFt

d) ellátottak juttatásai                                           19 362 eFt

e) egyéb működési célú kiadások                        106 339 eF

f) létszám: közalkalmazott                                            3 fő


(2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását 262 520 eFt összegben hagyja jóvá a 11-14. melléklet szerint, ebből:

a) személyi juttatások                                         136 529 eFt

b) járulékok                                                          38 228 eFt

c) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások             55 672 eFt

d) szociális juttatások                                           32 091 eFt

e) létszám:                                                                 54 fő


(3) A Városellátó Szervezet működési kiadását 106 179 eFt összegben hagyja jóvá a 15-17. melléklet szerint, ebből:

a) személyi juttatások                                           30 104 eFt

b) járulékok                                                            8 897 eFt

c) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások             67 178 eFt

d) létszám:                                                                 37 fő

e) közfoglalkoztatott                                                     5 fő


(4) A Bárczay Anna Városi Óvoda működési kiadását 139 345 eFt összegben hagyja jóvá a 18. melléklet szerint, ebből:

a) személyi juttatások                                         100 651 eFt

b) járulékok                                                          29 219 eFt

c) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások              9 475 eFt

d) létszám: közalkalmazott                                          36 fő


(5) A Városi Könyvtár működési kiadását 20 405 eFt összegben hagyja jóvá a 19. melléklet szerint, ebből:

a) személyi juttatások                                           10 727 eFt

b) járulékok                                                            2 864 eFt

c) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások              6 814 eFt

d) létszám: közalkalmazott                                           5 fő

4. §

(1) A működési célú kiadások mérleg szerinti 934 712 e Ft teljesítését az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A beruházási és fejlesztési kiadások mérleg szerinti 141 944 e Ft teljesítését a 6. melléklet adatai alapján, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújításokat célonként és ezek költségeit forrásösszetétel szerint az 20-21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 23. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(4) Az önkormányzaton kívüli EU-s támogatással megvalósult projekthez való hozzájárulást a 24. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 25. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az Önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 22. melléklet szerint, hagyja jóvá.

Az Önkormányzat az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja és tartalékba helyezi.

6. §

Az Önkormányzat 2015. december 31-i vagyonának értékét a 28-30. mellékletben részletezve 3 298 822 e Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 31. melléklet, a 2014. és 2015. évi adatokat összehasonlító módon a 32. melléklet tartalmazza.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


8. §

Hatályát veszti Téglás Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete.                       …………………………                                     ……………………………

                              Czibere Béla                                                  Dr. Gál György

                              polgármester                                                          jegyző